Konsulenter: Faktureringsrutiner

Fra 1. januar 2021 må innleide konsulenter i Bane NOR registrere sine timer i Bane NORs Agresso-system, og få sine timelister godkjent før fakturering

  • Godkjente timelister skal legges til grunn for fakturering fra konsulentselskapet. Disse timelistene skal stemme overens med antall fakturerte timer.
  • Timelister registreres pr. uke og sendes til godkjenning ukentlig.
  • Konsulentselskapet skal ta ut en egenrapport (Månedsrapport konsulenter) etter at timelistene for hele måneden er godkjent, og legge denne ved faktura som PDF.

Finn informasjon i brukerveiledning som du til høyre på siden.