Markedsdag for Utbyggingsportefølje Øst

Bane NOR Utbyggingsportefølje Øst inviterer entreprenører og rådgivere til markedsdag for å gjøre porteføljen og prosjektene bedre kjent for markedet. Markedsdagen gjennomføres digitalt tirsdag 21. september.

Foto:Glenn-Frode Lund/Bane NOR

Utbyggingsportefølje Øst er 1 av 4 utbyggingsporteføljer i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, og har ansvaret for utbyggingsprosjekt langs Kongsvingerbanen, Østfoldbanen samt i og rundt Oslo langs aksen Lillestrøm - Spikkestad.

Utbyggingsportefølje Øst har en betydelig portefølje av både store og mellomstore prosjekter som kommer til utførelse de nærmeste årene. Disse omfatter arbeider innen underbygning (herunder større konstruksjoner) og jernbanetekniske arbeider innen alle kategorier.

«Vi er opptatt av at markedet tidlig er informert om kommende prosjekter og kontrakter slik at tilbyderne kan planlegge bedre og har tid til å gjøre nødvendige forberedelser og inngå nødvendige samarbeid med andre. Innspill fra markedet til kontraktstrategiene er med på å sikre at vi kan tilpasse kontraktene våre best mulig for å sikre en riktig risikofordeling og øke sjansen for at vi lykkes med prosjektene»  Prosjektdirektør Bettina Sandvin.

Sted og dato
Dato: Tirsdag 21. september, kl 09:00 – 12:30.
Sted: Direktesendt arrangement via Teams. Lenke til liveevent er tilgjengelig her

Program:

 1. Utbyggingsportefølje Øst, vår organisasjon og hvordan vi skal jobbe fremover. Ved prosjektdirektør Bettina Sandvin
 2. Prosjektene i porteføljen og når vi planlegger å komme ut i markedet:
  • Tiltak Kongsvingerbanen
   Prosjektsjef Elisabeth Nordli
  • Stor -Oslo 
   Prosjektsjef Elin Bustnes Amundsen
  • Togparkering Ski og avgreining Østre linje
   Prosjektsjef Martin Hove
  • Sandbukta – Moss – Såstad og Moss hensetting
   Prosjektsjef Eirik Harding Hansen
 3. Kontraktstrategier for 2 av våre prosjekter  
  • Moss hensetting
  • Togparkering Ski og avgreining Østre linje

Kontraktstrategier og dialogmøter
Kontraktstrategiene presenteres av prosjektsjefene og vil omfatte de 2 ulike prosjektene med Bane NORs foreløpig besluttede kontraktstrategier. Vi vil peke på særskilte områder hvor vi ønsker innspill fra markedet.

Dette vil være innledning og forberedelse til senere individuelle 1 til 1 dialogmøter. Disse gjennomføres digitalt i ukene 39/40 og informasjon om deltakelse på disse vil bli gitt på markedsdagen.

Alle presentasjoner og kontraktstrategier lastes opp på denne nettsiden umiddelbart etter markedsdagen.

Påmelding til dialogmøter

Togparkering Moss - Påmelding til dialogmøte sendes til

Jean-Francois Cardet: jean-francois.cardet@banenor.no

Togparkering Ski avgrening Østre linje - Påmelding til dialogmøte sendes til

Andrea Drolsum: andrea.drolsum@banenor.no

Spørsmål og påmelding til markedsdag
Påmelding til markedsdag Utbyggingsportefølje Øst: klikk her

Deltagerlisten blir ikke publisert, men ens egen deltagelse vil bli kjent dersom man stiller spørsmål ila. arrangementet.

Spørsmål i forkant av arrangementet oversendes Bettine Johansen i Bane NOR på bettine.johansen@banenor.no.

Vert for møtet er Stian Ekornaas, Leder kontrakt og marked i Utbyggingsportefølje Øst.

Bane NOR arrangerer en felles leverandørdag på tvers av divisjonene 17. november 2021. Utbyggingsportefølje Øst vil også være til stede på denne dagen og markedsdagen 21. september er et supplement til Bane NORs leverandørdag.

Vel møtt!