Leverandørwebinar om seriøsitet og bruk av HMSREG/HSMREG-app i Bane NOR

Bane NOR inviterer til webinar for å fortelle overordnet om vårt arbeid med samfunnsansvar og seriøsitet, samt for å gi en mer operativ innføring i HMSREG/HMSREG-app.

Bane NORs langsiktige ambisjon for en bærekraftig leverandørkjede er å være en profesjonell byggherre som stiller målrettede krav, samtidig som vi sikrer rettferdig og like konkurransevilkår. Vi skal være en drivkraft for leverandørers evne til å balansere miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn i sin virksomhet og bidra til å styrke deres konkurransekraft, langsiktige verdiskaping og omdømme.

I våre kontrakter stiller vi derfor utvidede krav til våre leverandører for å sikre ivaretagelse av vårt felles samfunnsansvar. Gjennom oppfølging og samarbeid med leverandørene vil vi sikre etterlevelse av våre krav.

Bruk av HMSREG er et strategisk viktig tiltak og et krav Bane NOR stiller i alle våre nye entreprisekontrakter for enklere å kunne følge opp seriøsitet i vår leverandørkjede.

Vi inviterer til webinar for å fortelle overordnet om vårt arbeid med samfunnsansvar og seriøsitet, samt for å gi en mer operativ innføring i HMSREG/HMSREG-app. Velkommen til alle leverandører/underleverandører/kritisk sikkerhetspersonell som ønsker å høre mer om dette tema.

  • Målgruppe: Alle entreprenører og underleverandører som leverer tjenester bygg og anlegg
  • Dato: Torsdag 6. mai kl. 9.00–10.30
  • Møtested: Teams
  • Påmelding: Meld deg på her
  • Påmeldingsfrist: Tirsdag 4. mai kl. 12.00

I tillegg til egne Bane NOR ressurser vil HMSREG gi en introduksjon til HMSREG/HMSREG-app. Og det vil være mulighet for å stille spørsmål etter webinarets slutt.

Foto: Bane NOR

Vi vil også ta opp webinaret og legge det tilgjengelig på våre nettsider i etterkantNår du er påmeldt får du tilsendt en teamslenke/invitasjon der du kan logge deg på når webinaret starter.

Sett gjerne av tid i kalenderen allerede nå!

Send gjerne denne e-posten/informasjonen videre til kollegaer eller leverandører/underleverandører/kontraktsmedhjelpere av Bane NOR du tenker dette webinaret kan være aktuelt for.

Spørsmål kan rettes til anskaffelser@banenor.no