Vil strømlinjeforme ny strøm til Bergensbanen

Vi styrker punktlighet og driftssikkerhet ved å ruste opp strømforsyningen på Bergensbanen og mellom Sandvika og Drammen. Begge jobbene skal lyses ut før jul.

Anlegg for forsyning av strøm til togene, kontaktledningsmaster (KL) og autotransformatorkabler (AT). Foto: Odd Roar Tjosevik, Bane NOR

Dagens strømanlegg mellom Hønefoss og Haugastøl er fra 1960-tallet. Her er spenningskvaliteten og tilstanden dårlig, noe som øker antallet tekniske feil. Det går utover de reisende og de som kjører godstogene.

I 2023 skal vi begynne arbeidet med å sørge for et bedre tilbud på strekningen. Da skal det bygges et 178 kilometer langt anlegg for kontaktledninger (KL) og autotransformatorer (AT) som bedrer og sikrer strømleveransen til togene. Elektrisiteten kommer utelukkende fra norsk vannkraft, noe som sørger for utslippsfrie reiser og varetransport. Fornyelsen vil samtidig gjøre det mulig å kjøre tyngre godstog over fjellet, mellom våre to største byer.

Også mellom Sandvika og Drammen skal det bygges nytt AT-anlegg neste år. Både mellom Sandvika og Asker, og Brakerøya og Drammen, skal det dras nye kabler. Mellom Sandvika og Lier skal det settes opp nye trafoer.

Prosjektet på Asker- og Drammenbanen skal være ferdig utbygget i 2025. Arbeidet på Bergensbanen skal gjennomføres som en totalentreprise og stå klart i 2027.

I høst vil vi invitere leverandører til informasjon og dialog om prosjektene, i god tid før jobbene lyses ut.