Vil du være med å bidra til bedre nettsider?

Nye nettsider skal lanseres første kvartal 2023, men for å komme dit, trenger vi litt hjelp fra entreprenører og ansatte hos entreprenører.

BaneNOR er i gang med å lage nye nettsider, og prosjektgruppen trenger i den forbindelse å komme i kontakt med deg som som bruker banenor.no regelmessig for å finne informasjon og tjenester knyttet til din rolle som entreprenør eller ansatt hos entreprenør.

Vi vil gjerne ha dine innspill i oppsett av struktur og navngiving av menypunkter, og inviterer deg til en kort prat om dette! 

Praktisk om gjennomføring: 

  • Varighet: 20-30 minutter
  • Format: Intervju og brukertest av prototype. 
  • Samtalen vil foregå via teams, og test av prototype vil da skje ved hjelp av skjermdeling.

Ønsker du å bidra til bedre nettsider, sett fra entreprenørens ståsted?

Send e-post til: Heidi Karethe Lisle i NoA Ignite AS for å avtale tidspunkt direkte.

På forhånd tusen takk for svar!