Ny godkjenningsordning for sikkerhetsvakter trer i kraft

Godkjenningsordningen for virksomheter som leverer sikkerhetsfunksjoner trer i kraft fra 15.mars. Bane NOR ønsker med den nye godkjenningsordningen å bedre sikkerheten for egne ansatte og ansatte hos våre leverandører som arbeider i og ved jernbanespor, unngå brudd på regelverk og sikre et seriøst arbeidsliv.

Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Det er entreprenør som er ansvarlig for selv å være godkjent eller benytte godkjente underleverandører når sikkerhetsfunksjonen skal utføres.

Et nytt krav er at virksomheten som leverer sikkerhetsfunksjonen skal ha en viss størrelse og inneha organisatorisk egnethet, kapasitet og robusthet til å levere på krav til vernetjeneste, internkontroll, kvalitetssystem, sikkerhetsledelse, timeføringssystem og system for kompetansestyring.  Dette er viktige forutsetninger for å ha kontroll på planlegging, utøvelse og oppfølging av sikkerhetsfunksjonen, slik at entreprenører/leverandører, deres underleverandører og Bane NORs ansatte kan arbeide sikkert i og ved spor.

Godkjenningsordningen tydeliggjør ansvaret for sikkerhetsledelse og sikkerhetskompetanse i virksomhetene. Den skal redusere sannsynligheten for avvik fra krav til utførelse og brudd på arbeidstidsbestemmelser. Godkjenningsordningen skal sikre at krav og forventninger er oppfylt på søknadstidspunktet og i hele godkjenningsperioden.

Les også:

Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner

Ny ordning skal bøte på det økte antall hendelser med sikkerhetsfunksjoner involvert.