Markedsdialog om samspillskontrakter

Bane NOR skal utlyse to kommende totalentrepriser med samspill. I den forbindelse er det gjennomført informasjonsmøte og markedsdialog med leverandører.

Illustrasjon: Pixabay.com

Prosjektene Stasjonstiltak L1 og L2 skal utføres som totalentrepriser med samspill. I anledning den kommende utlysningen ble entreprenører, rådgivere og andre interessenter invitert til et digitalt informasjonsmøte. Det er også gjennomført markedsdialogmøter med potensielle tilbydere.

De to prosjektene skal sørge for at nye tog kan kjøres mellom Spikkestad og Lillestrøm, og mellom Oslo og Ski. Jobben innebærer blant annet heving og forlengelse av plattformer på flere stasjoner.

Utlysningene av disse to prosjektene er Bane NORs første samspillskontrakter og skal legge til rette for innføringen av nye togsett i Oslo-regionen.

Du finner presentasjoner fra informasjonsmøte og markedsdialog i høyrekolonnen på denne siden.

Har du spørsmål?

Kontakt  Morten Sigvardsen på morten.sigvardsen@banenor.no.