Godkjenningsordningen evalueres – du kan gi innspill

Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner ble innført i mars i år. Nå skal vi evaluere om ordningen fungerer som tenkt, og vi ønsker tilbakemeldinger fra bransjen.

Godkjenningsordningen er nå 8 måneder, og Bane NOR ønsker å evaluere ordningen.

Per i dag har over 100 virksomheter fått godkjenning for å levere sikkerhetsfunksjon, og Bane NOR får stadig inn nye søknader.

Godkjenningsordningen gjelder for funksjonene hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt, leder for Elsikkerhet og fører. Ordningen skal:

  • tydeliggjøre ansvaret for sikkerhetsledelse og sikkerhetskompetanse i virksomhetene.
  • redusere sannsynligheten for avvik fra krav til utførelse og brudd på arbeidstidsbestemmelser.
  • sikre at krav og forventninger er oppfylt på søknadstidspunktet og i hele godkjenningsperioden.

For å sikre likebehandling i evalueringen tar vi kontakt med et representativt utvalg av godkjente virksomheter på bakgrunn deres størrelse, mål med virksomheten og geografisk spredning. Møtene er under planlegging og vil bli gjennomført i løpet av november.

Dersom dere har innspill eller ønsker å delta i evalueringen, ta kontakt med oss på vår mail godkjenningsordning@banenor.no innen 20. november 2022.