Godkjenningsordningen er evaluert

Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner ble innført i mars i år, og er nå evaluert gjennom dialogmøter med virksomheter og internt i Bane NOR.

Godkjenningsordningen er nå 8 måneder, og Bane NOR ønsker å evaluere ordningen.

Per i dag har over 100 virksomheter fått godkjenning for å levere sikkerhetsfunksjon, og Bane NOR får stadig inn nye søknader.

Godkjenningsordningen gjelder for funksjonene hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt, leder for Elsikkerhet og fører. Ordningen skal:

  • tydeliggjøre ansvaret for sikkerhetsledelse og sikkerhetskompetanse i virksomhetene.
  • redusere sannsynligheten for avvik fra krav til utførelse og brudd på arbeidstidsbestemmelser.
  • sikre at krav og forventninger er oppfylt på søknadstidspunktet og i hele godkjenningsperioden.

For å sikre likebehandling i evalueringen har vi tatt kontakt med et representativt utvalg av godkjente virksomheter på bakgrunn deres størrelse, mål med virksomheten og geografisk spredning. 

Her kan du lese mer om resultatet av evalueringen.