Trafikkvirksomhet for ledere

Transport har utarbeidet e-læringskurs for opplæring av ledere med personalansvar for førere, hovedsikkerhetsvakter og skifter, prosjektledere og planleggere. Bane NOR Transport vil på denne måten gi opplæring til ledere som skal planlegge arbeid med kjøretøy, og nevnte faggrupper.

Kurset fokuserer på kompetansekrav, dokumentasjon og oppfølging i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeid. Transport er avhengig av et nært samarbeid med ledere for å ivareta Bane NORs egentransport, og personell som vi i den sammenheng sertifiserer og godkjenner, innen rammene av Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.

Opplæringen er obligatorisk for ledere med personalansvar, og vil bli registrert i Bane NORs kompetanseregisteringssystem med 3 års gyldighet.

- - -

Før du kan starte gjennomføring av kurset, må du logge deg inn eller registrere deg.

Hvordan registrere bruker

November 2020 lanserte Bane NOR en ny kursportal for jernbanesektoren. Det betyr at kurs som tidligere ble tilbudt i Læringsportalen, utenom sikkerhetskurs Fareblind, er å finne i den nye kursportalen fra og med 1.1.2021.

Du er velkommen til å lese mer om hvordan du kommer i gang med ny kursportal på www.banenor.no/kursportal