Bane NORs sikkerhetskurs

Bane NOR jobber for at ingen skal bli skadet knyttet til arbeid i forbindelse jernbanen. Bane NOR har derfor utarbeidet et sikkerhetskurs som du må gjennomgå før du kan jobbe i og ved driftssatt jernbane eller på Bane NORs anleggsområder.

NB: Siden er under oppdatering.

 Click here for english version  

Sikkerhetskurset er delt i 3 deler:

 • Sikkerhetskurs - Del 1: Arbeid i og ved spor 
  Oomhandler arbeid i og ved driftssatt jernbane. Sikkerhetskurs del 1 er et krav til alle som skal jobbe i og ved driftssatt jernbane. Det vil si alt arbeid innenfor 2,5 meter fra nærmeste skinnestreng eller arbeid som kan komme i konflikt med togframføring eller i farlig nærhet av høyspentanlegget.

 • Sikkerhetskurs - Del 2: Fareblind (tidligere sikkerhetskurs - del 2)
  Dette er et bransjespesifikt kurs og brukes av hele bygg og anleggsbransjen i Norge. Kurset skal gjennomføres av alle som skal jobbe på bygg og anlegg i Norge, og det inkluderer også arbeid på anleggsområde jernbane. BaneNOR krever at alle som skal jobbe på Bane NORs anlegg skal gjennomføre kurset.

 • Sikkerhetskurs - Del 3: Sikkerhet på prosjektet
  Omhandler konkret sikkerhetsinformasjon knyttet til et spesifikt prosjekt. Noen prosjekter har flere sikkerhetskurs del 3 (hver entreprise har egne kurs).

  Veileder Sikkerhetskurs Del 3 Norsk 25 02 2021.pptx
  Power Point-malen er en veileder som kan brukes til hjelp når en skal utarbeide sikkerhetskurs del 3, prosjektspesifikt.

Ved arbeid i og ved spor må en gjennomføre sikkerhetskurs del 1 og sikkerhetskurs del 2 Fareblind før en kan gjennomføre sikkerhetskurs del 3.

Ved prosjekter som ikke er definert som arbeid i og ved spor så skal sikkerhetskurs del 2 Fareblind være gjennomført før en kan gjennomføre sikkerhetskurs del 3.

Sikkerhetskurs del 3 må være gjennomført før man får starte opp arbeidet på prosjektet.

Gyldigheten på kursene er følgende:

Sikkerhetskurs del 1: arbeid i og ved spor: 1 år
Sikkerhetskurs del 2: Fareblind: 2 år
Sikkerhetskurs del 3: Sikkerhet på prosjektet: Kurset er gyldig inntil det er gjort endringer i prosjektet som fører til at forutsetningene for kurset endres, minimum årlig. Nytt prosjekt krever også nytt kurs.

Hvordan registrere bruker

Sikkerhetskurs del 1 og sikkerhetskurs del 3 foregår via
Bane NORs Kursportal (Innlogging/registrering for eksterne brukere).
Informasjon om registrering av bruker, pålogging, og ofte stilte spørsmål:
Bane NORs Kursportal (Informasjonsside).

NB: Hvis du møter på utfordringer som hindrer deg ifra å ta sikkerhetskurs del 1 via Bane NORs nye Kursportal kan du i en begrenset periode benytte gammel løsning, Læringsportalen, for å ta sikkerhetskurs del 1.
Lenke til Læringsportalen er her: Læringsportalen
Tar du kurs i gammel løsning (Læringsportalen) må du laste ned ditt kursbevis å ta vare på dette.

Vi anbefaler at du forsøker å få hjelp til å komme inn i ny løsning og ta kurs der hvis mulig. Bane NORs Kursportal (Informasjonsside).

Sikkerhetskurs del 2, prosjekt fareblind, er et eksternt kurs. Lenke til pålogging/registrering av bruker for dette kurset finner du her:
Prosjekt Fareblind (Innlogging/registrering)

Support

Support sikkerhetskurs del 1 og sikkerhetskurs del 3:
Epost: eksternsupport-driv@banenor.no

Support sikkerhetskurs del 2 prosjekt fareblind:
Email: support@muniolms.com
Tlf: +47 33 35 14 20