Instruktør med tilgang til kursportalen

Les mer om hva ny kursportal betyr for instruktører som skal ha tilgang til den nye kursportalen

Instruktør med tilgang til ny portal?  

Les mer om hva ny kursportal betyr for instruktører som skal ha tilgang til den nye kursportalen. 

Hvert år sender små og store virksomheter i jernbanesektoren sine ansatte på utdanning og kurs hos Bane NOR og/eller Norsk jernbaneskole. Nå samler Bane NOR og Norsk jernbaneskole kompetansetilbudet i ny felles portal. 

Ny kursportal legger til rette for økt standardisering og mindre spesialtilpasning, i tråd med Bane NORs mål om å behandle alle som benytter utdanningstilbudet, likt.  

Her kan du se en video med informasjon om den nye kursportalen:

 

Hva blir nytt? 

Alle instruktører med tilgang til kursportalen, vil kunne se: 

  • Oversikt over fullførte, pågående og planlagte aktiviteter 
  • Oversikt over deltakere og oppmøte  
  • Evalueringer 

Hva skjer nå?  

Bane NOR er i ferd med å forberede og planlegge opplæring i systemet for instruktører. Opplæringen er planlagt til nyåret 2021, slik at alle får nødvendig opplæring til de selv skal inn i systemet 

Hva betyr ny kursportal for kursdeltakere og jernbanevirksomheter? 

Ny kursportal betyr at alle som benytter seg av utdanningstilbudet til Bane NOR og/eller Norsk jernbaneskole får tilgang til ett helhetlig system med felles kurskatalog. Gjennom tydelige varsler og et oversiktlig brukergrensesnitt, gir den nye kursportalen bedre forutsetninger for den enkelte kursdeltaker - og for virksomheter - til å følge opp og planlegge opplæring. 

For mer informasjon om ny kursportal, besøk våre informasjonssider for kursdeltakere og jernbanevirksomheter.