Hvorfor ny kursportal?

Ny kursportal er en del av Bane NORs mål å være en profesjonell og fremtidsrettet læringstilbyder som i økende grad tar i bruk digitale verktøy.

Bane NOR moderniserer og profesjonaliserer  

Etter jernbanereformen er jernbanesektoren blitt mer mangfoldig, mer kompleks, samt mer preget av kommersiell konkurranse. Dette påvirker Bane NOR og Norsk jernbaneskoles rolle som læringstilbyder. 

Hvert år sender små og store virksomheter i jernbanesektoren sine ansatte på utdanning og kurs hos Bane NOR og/eller Norsk jernbaneskole. Nå samler Bane NOR og Norsk jernbaneskole kompetansetilbudet i ny felles portal. 

Ny kursportal legger til rette for økt standardisering og mindre spesialtilpasning, i tråd med Bane NORs mål om å behandle alle som benytter utdanningstilbudet, likt. 

Her kan du se en video med informasjon om den nye kursportalen:

 

For kursdeltakere og jernbanevirksomheter betyr ny kursportal 

  • Mer selvbetjening for kursdeltaker – oppdatering av egen informasjon, påmelding, avmelding og varsler fra systemet 
  • Jernbanevirksomheter må selv ha interne prosesser og godkjenningsrutiner for hvilke av deres ansatte som melder seg på hvilke kurs når 

Moderniseringen er et ledd i Bane NORs oppdatering av HR-systemstøtte, hvor sky-teknologien SuccessFactors er valgt som plattform.