Sikkerhet, samhandling og kvalitets -møte

Hensikten med prosedyren er å standardisere forberedelse, gjennomføring og oppfølging av samhandlingsmøter innen sikkerhet og kvalitet og Drift og trafikkstyring, heretter benevnt som lokale og sentrale SSK-møter.

Målet med lokal samhandling innen sikkerhet og kvalitet - prosedyre er å oppnå forbedringer i saker relatert til sikkerhet og punktlighet slik at togene kan framføres sikkert og i henhold til gjeldene ruteplan.

De sentrale SSK-møtene skal være et sentralt samarbeidsforum mellom Bane NOR og jernbaneforetakene for informasjonsutveksling og avklaringer på prinsipielt nivå.