Pågående prosjekter

Overordnet punktlighetsgruppe

Arbeidsgruppe sammen med alle divisjoner i Bane NOR og operatører for å teste ulike punktlighetstiltak.

Deltakere fra Bane NOR: leder punktlighet og områdedirektør Øst

Deltakere fra operatører: trafikksjef og punktlighetssjef

Kundeinformasjonsprosjektet

Arbeidsgruppe sammen med operatørene for å forbedre følgende områder:

1. Bedre formidling av ruteendringer
2. Forbedre bruk av alternative planer
3. Bedre samhandling mellom Bane NOR og operatører
4. Bedre prognoser ved feilretting
5. Forbedre bruk av posisjon- og sensordata
6. Forbedre visning av kundeinformasjon
7. Løfte deling til SIRI 2.0 norsk profil

Deltakere fra Bane NOR: prosjektleder fra kunde -og trafikkinformasjon

Deltakere fra operatører: teknisk ressurs og trafikksjef

Publisert av: