Operativ kontakt

Innmelding og synergi

Synergi saker

-Lokfører melder avvik til togleder. Bane NOR oppretter avvik i hendelseslogg. Synergisentret i Bane NOR sorterer saker i hendelseslogg og oppretter saker i Synergi.

-Lokfører melder avvik til transportledelse som registrer saker i sitt interne avvikssystem. Operatører sender saker som gjelder Bane NOR til vårt Synergisenter.

Kundesenter

Alle saker hvor det ikke er fare for personskade eller er brudd på ”Trafikkregler for Bane NOR‘s nett” eller påvirker sikkerheten på annen måte.

Publisert av: