Kundeoppfølging

Kundeorienterte løsninger 
Hvordan bidra til å utvikle et kunde- og forretningsorientert foretak?
  Kunde- leverandørrelasjon Oppfølging av leveranse, økonomi og ytelse Intern koordinering
Vår rolle Bidra til god samhandling Bidra til forretningsforståelse internt og eksternt Samhandling
Tilrettelegger og utvikler Involvere togselskapene Kvalitet i leveransene
Tiltakskort for Kunde og Trafikk Tiltak 1 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 3
Kundeportalen  Kundeportalen  Kundetilfredshets-undersøkelse Tjenester Kvalitet på årsaksregistreringer Kvalitet på årsaksregistreringer Oppfølging av formelle henvendelser
  Kundemøter   Produktutvikling Kjøreveisavgift og ytelsesordning Produktutvikling Interne evalueringer
  Sentralt og lokale SSK- møter       Avtaleoppfølging av AST og Network Statement Forbedring av eksisterende møtefora
  Ruteplanprosessen, banetekniske planforutsetninger og x-48- prosessen       Punktlighet  Ivareta nøytralitetsprinsippet
  Kundeorientert avviksinformasjon (KAI)       Ruteplanprosessen, banetekniske planforutsetninger og x-48- prosessen Sørge for at informasjon til togselskapene er koordinert
  Kunderorientert operativ avvikshåndtering (KOA)       Stasjoner/Terminaler Ivareta togselskapenes meninger og innspill internt
  CRM- kundeoppfølgingssystem       Sikkerhet Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet
  Tilgjengelighet og forventningsstyring          
Publisert av: