Kundelogistikk og avvikshåndtering

Avvikshåndtering planlagte brudd
Forum for trafikkavvikling og daglig drift

1. Taktisk Koordineringsforum for trafikkavvikling i Oslo, Osloområdet

2. Koordineringsmøte i Drammen, Trondheim, Bergen og omland

3. Driftsforum for tilrettelegging og gjennomføring av planlagte avvik.

4. KAI - Koordinert avviksinformasjon

Deltakere fra Bane NOR: Kundelogistikk leder alle fora

Deltakere fra operatører: kompetanse fra ruteplanmiljø som jobber med avvikshåndtering

Publisert av: