Kundelogistikk og avvikshåndtering

Avvikshåndtering planlagte brudd
Forum for trafikkavvikling og daglig drift

1. Taktisk Koordineringsforum for trafikkavvikling i Oslo og til Drammen - Eidsvoll

2. Koordineringsmøte i Bergen og Drammen

3. Etablert operativt Driftsforum for alle persontogselskap

Deltakere fra Bane NOR: Kundelogistikk leder alle fora

Deltakere fra operatører: kompetanse fra ruteplanmiljø som jobber med avvikshåndtering