Driftsforum

Driftsforum skal sikre en dialog rundt tilrettelegging og gjennomføring av planlagte avvik Alle persontogselskap skal delta i Driftsforum, som møtes nest siste uke hvert måned

Driftsforum skal diskutere utfordringer knyttet til gjennomføringen av planlagte avvik

  • Evaluere forrige periodes gjennomføring ved behov
  • Diskutere togselskapenes planer for gjennomføring av planlagte avvik kommende periode
  • Utfordringer ved gjennomføring på stasjoner med flere togoperatører
  • Hovedansvarlig jernbaneforetak orienterer
  • Diskutere behov for vedlikehold som skal meldes inn til Bane NOR Eiendom
  • Togselskapenes utførelse av strakstiltak, jfr. Avtale om tilrettelegging for avvikshåndtering
  • Behov for permanente tiltak på stasjoner, der tiltak er knyttet til tilrettelegging for avvikshåndtering, og ikke andre tiltak

Driftsforum skal ikke

  • diskutere tematikk som hører hjemme i BTP-prosessen, som flytting av planlagte avvik, tilpassing av tidsrom for planlagte avvik, siste tog før avvik og første tog etter, koordinere mot godstogselskap etc.
  • diskutere operative avvik/aksjonskort og håndtering av disse
  • diskutere kommunikasjonstiltak mot media etc. som diskuteres i KAI
Publisert av: