Bransjemøte for tømmertransport

Møter i regi av Bane NOR og Jernbanedirektoratet i forbindelse med tømmertransport.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet inviterer til bransjemøter for tømmertransport hvert kvartal for å utveksle informasjon med aktuelle aktører innenfor tømmermarkedet.

Publisert av: