Bransjemøte for kombitransport

Møter i regi av Bane NOR og Jernbanedirektoratet

Bane NOR og Jernbanedirektoratet inviterer til bransjemøter for kombitransport hvert kvartal for å utveksle informasjon med aktuelle aktører innenfor kombimarkedet.

Publisert av: