Bransjedag

Arrangement i regi av Bane NOR og Jernbanedirektoratet

Hensikten med bransjedag er å gi aktørene i jernbanesektoren mulighet for å møte statsråden, Jernbanedirektoratets og Bane NORs ledelse, og gi informasjon om strategi, hva som skjer nå og fremtidige planer. Vi ønsker å orientere om jernbanens infrastruktur, trafikkbilde og næringen.

Målet er å videreføre et godt samarbeid og gode relasjoner i jernbanesektoren.
Ønskelig med bred deltagelse fra ansatte hos operatører.

Publisert av: