Bestill og endre ruter og sportilgang for gjeldende rutetermin

Søknad om rute/endring av rute i gjeldende ruteplan skal sendes i Bane NORs elektroniske system BEST-K.

Sportilgang for arbeid i spor

Innmelding av behov for sportilgang for arbeid i spor foretas etter retningslinjer fastsatt i kapasitetsfordelingsprosessen, og avtalte tider kunngjøres ved fastlegging av ruteplanen.
For bestilling av sportilgang, både avtalt i ruteplanen og andre planlagte arbeider,
skal bestillingsløsningen BEST-K brukes.

 

Brukerstøtte BEST-K

Faglige spørsmål angående bruk av bestillingsløsningen rettes til best@banenor.no

Publisert av: