Produksjonstekniske planforutsetninger

Sammen med rute- og banetekniske planforutsetninger danner de produksjonstekniske forutsetningene basis for rutekonstruksjonen for de enkelte tog eller grupper av tog. Basis for de produksjonstekniske planforutsetningene er kjøretøy, togvekt og lengde. Togselskapene meddeles i egen ekspedisjon en oversikt over de planforutsetninger som er lagt til grunn for det bestilte ruteopplegget. Oversikten viser kjøretøy som minst kreves samt toglengde og evt. togvekt som ikke må overskrides for at togene skal kunne få en rutemessig fremføring. Lengdebegrensninger, for persontog og godstog angitt i meter, kan i noen grad skyldes kryssingssporenes lengde ved planlagte kryssinger eller andre lokale forhold som tilsier begrensninger.

Publisert av: