Banetekniske planforutsetninger

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et verktøy for jernbaneforetakene og Bane NORs interne planlegging.

Møtekalender for Banetekniske Planforutsetninger

Datoer for koordineringsmøter i forbindelse med planlegging av Banetekniske Planforutsetninger: