Banetekniske planforutsetninger

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et verktøy for jernbaneforetakene og Bane NORs interne planlegging.

Tidsplan for tildeling av infrastrukturkapasitet

Viktige datoer for koordinering i forbindelse med planlegging av Banetekniske Planforutsetninger:

 

FOM

TOM

Prosess / Aktivitet

2018

   

9.12

 

Ruteplan R19 iverksettes

20.12

 

Seneste dato for kunngjøring av oppstart R20 – inkl. første forslag til BTP

2019

   

14.1

 

Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R20 publiseres.
Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter.

12.2

 

Søkeperiode for ruteleier starter

14.3

 

Oppstartsmøte R20 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode.

8.4

 

Kommentarer til første forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.

8.4

 

Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R20.

1.7

 

Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R20 publiseres for høring.

1.7

5.8

Høringsperiode

5.8

 

Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.

5.8

30.8

Samordningsperiode.

19.8

 

Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.

2.9

 

Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning

2.9

13.9

Tvisteløsningsperiode

13.9

 

Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur

27.9

 

Ruteplan og BTP R20 fastlegges

21.10

 

Ruteplan og BTP R20 publiseres

22.10

 

Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R20

15.11

 

Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport
der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF

15.12

 

Ruteplan R20 iverksettes

20.12

 

Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R21