Banetekniske planforutsetninger

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et verktøy for jernbaneforetakene og Bane NORs interne planlegging.

Tidsplan for tildeling av infrastrukturkapasitet

Viktige datoer for koordinering i forbindelse med planlegging av Banetekniske Planforutsetninger oppdateres for hver rutetermin. 

Dagens prosess for planlage arbeider i spor (BTP)

 

 

 

 

ARBIS Dashboard