Ruteplanprosessen

 • des 22
  Kunngjøring av oppstart rutetermin R19
  22. desember 2017
 • jan 8
  Forhåndplanlagt infrastrukturkapasitet (PaPs) for internasjonal godstrafikk publiseres. Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter
  08. januar 2018
 • mar 2
  Første forslag til banetekniske planforutsetninger (BTP) for R19 publiseres
  02. mars 2018

   

 • mar 15
  Oppstartsmøte R19 med jernbaneforetak og andre søkere
  15. mars 2018
 • apr 9
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet R19
  09. april 2018

  Kommentarer til første forslag BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

 • jul 2
  Ruteforslag og oppdatert forslag til BTP for R19 publiseres
  02. juli 2018

   

 • jul 2
  Forslag R19 til høring hos jernbaneforetak og andre søkere
  02. juli 2018

  Kommentarer til ruteforslag og oppdatert BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

 • aug 6
  Samordningsperiode
  06. august 2018

  31. august 2018

 • aug 16
  Ruteplanmøte R19
  16. august 2018

   

 • aug 20
  Tider for internasjonal trafikk søkt via PCS, inkl. forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk, fastlegges. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs
  20. august 2018
 • sep 3
  Tvisteløsingsperiode
  03. september 2018

  14. september 2018

 • sep 3
  Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning
  03. september 2018
 • sep 21
  Ruteplan og BTP R19 fastlegges
  21. september 2018

   

 • okt 15
  Ruteplan og BTP R19 publiseres
  15. oktober 2018
 • okt 16
  Første dag for søknad om ad hoc ruter for ruteplan R19
  16. oktober 2018
 • nov 9
  Siste dag for å meddele jernbaneforetak som skal forestå transport der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av andres søkere og ikke jernbaneforetak
  09. november 2018
 • des 9
  Ruteplan R19 iverksettes
  09. desember 2018
 • des 21
  Kunngjøring av oppstart rutetermin R20
  21. desember 2018