Ruteplanprosessen

 • jan 14
  Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R20 publiseres.
  14. januar 2019

  Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter

 • feb 12
  Søkeperiode for ruteleier starter
  12. februar 2019
 • mar 14
  Oppstartsmøte R20 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode
  14. mars 2019
 • apr 8
  Kommentarer til første forslag BTP R20
  08. april 2019

   Frist, innen kl. 09:00

 • apr 8
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R20
  08. april 2019
 • jul 1
  Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R20 publiseres for høring
  01. juli 2019
 • jul 1
  Høringsperiode
  01. juli 2019

  Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen 5.aug kl. 09.00.

 • aug 5
  Samordningsperiode
  05. august 2019

  Fra 5. aug til 30 aug.

 • aug 15
  Ruteplanmøte R20
  15. august 2019

  Ruteplanmøte R20 avholdes i Auditoriet hos Bane NOR, Schweigaardsgate 33, Oslo (møterom U08).

 • aug 19
  Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs
  19. august 2019
 • sep 2
  Tvisteløsingsperiode
  02. september 2019

   Fra 2 sept. - 13. sept.

 • sep 2
  Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning
  02. september 2019
 • sep 13
  Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur
  13. september 2019
 • sep 20
  Ruteplan og BTP R20 fastlegges
  20. september 2019

   

 • okt 14
  Ruteplan og BTP R20 publiseres
  14. oktober 2019
 • okt 15
  Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R20
  15. oktober 2019
 • nov 15
  Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF
  15. november 2019
 • des 15
  Ruteplan R20 iverksettes
  15. desember 2019
 • des 20
  Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R21
  20. desember 2019
Publisert av: