Sommerarbeidet går som planlagt

Noen uker inn i stengeperioden på jernbanen er meldingene fra prosjektene at vi er i rute og at fremgangen er god. -Vi ønsker at flere skal ta toget og da er det viktig at vi leverer. Arbeidet vi gjør på sommeren er helt avgjørende for at vi skal kunne tilby kortere reisetid, flere tog og en mer stabil infrastruktur i fremtiden, sier direktør for Persontrafikk i Bane NOR, Terje Myrland.

Sporombyggingstoget i arbeid på Østfoldbanen ved Bekkelaget. Foto: Jakob Vintertun.

-Mye av dette ligger langt frem i tid, men kundene kommer til å merke forskjellen når de nye strekningene står klare, forklarer han. 

I sommer vedlikeholder vi slik at jernbanenettet skal ha så få feil som mulig. Der vi bytter ut gamle spor med nye, vil de reisende kunne oppleve bedre komfort. Togene går stillere, og det vil også de som bor ved jernbanen, kunne merke.

Sommerukene er også viktig for å få gjort de største operasjonene på utbyggingsprosjektene våre. Follobaneprosjektet gjør i år en jobb som får direkte konsekvenser for våre kunder. Der skal den første delen av Ski stasjon åpnes like etter sommeren. Dette betyr at tog som nå går på østsiden av stasjonen flyttes over til den nye delen. Vi gjør også flere oppgraderinger på Drammenbanen, blant annet i Lieråsen tunnel. Oppgraderingene vi gjør her vil føre til at anlegget blir mindre sårbart. Der vi allerede har modernisert ser vi allerede nå at det er langt færre feil enn tidligere.

- Det at vi stenger banestrekninger over så lang tid er jo krevende for våre kunder, men når gevinsten blir en bedre jernbane og et mye bedre tilbud på sikt, er vi likevel nødt til å gjøre det. Nå skal vi sørge for å få gjort det vi har planlagt i sommer, så ser vi frem til å ønske alle velkommen tilbake like over sommeren, sier Myrland.

Publisert av: