Ruteendringen gikk som planlagt

Søndag 13. desember ble den nye ruteendringen, R21, innført. –Det er en krevende jobb å innfri alle ønskene fra operatørene, men vi mener årets endring gir en god ruteplan for alle, sier Jan Harald Dammen, direktør Ruteplan i Bane NOR.

Oslo Senstralstasjon. Foto: Bane NOR

Bane NOR gjennomfører ruteendring, R21, fra søndag 13. desember. Syv persontogforetak, syv godstogforetak og to andre søkere har fått tildelt kapasitet i den nye ruteplanperioden. Med bakgrunn i koronasituasjonen har de fleste søkere vært nøkterne med de store endringene, og spesielt for persontogforetakene er planlagte endringer i stor grad utsatt til R22.

Her er søkerne som har blitt tildelt kapasitet i den nye ruteplanen:

Persontrafikkforetak: Vy-gruppen, Vy tog, Vy Gjøvikbanen, Flytoget, Go-Ahead Norge, SJ Norge og SJ AB

Godstrafikkforetak: CargoNet, Green Cargo, Grenland Rail, Hector Rail, LKAB, Onrail og Tågåkeriet

Andre søkere: Kaunis Iron og Nortømmer

Endringer i ruteplanen

Noen endringer er det likevel i R21 både innenfor person- og godstrafikk:

  • Ranheim stasjon på Trønderbanen skal gjenåpnes for persontrafikk etter påsken i 2021.
  • Go-Ahead Norge øker frekvensen på lokaltog Jærbanen på lørdager og søndager.

Ellers er det kun mindre justeringer og endringer i persontrafikken.

Innenfor Godstrafikken er det flere justeringer som har gitt kundene ruteplaner med tider som er bedre tilpasset deres behov og som gir mer effektiv materiellturnering. I tillegg er det økt kapasitet på Dovrebanen og for ARE-togene gjennom en økning i antall kjøredager.

Et nytt jernbaneforetak, Onrail, vil starte opp godstrafikk mellom Alnabru og Åndalsnes fra april neste år, med ett tog i hver retning fem dager per uke.

- For fremtidige ruteplanperioder vil utbygging av infrastrukturtiltak gi de reisende flere avganger, bedre punktlighet og kortere reisetid. Det gi de reisende mye jernbane for pengene, avslutter Jan Harald Dammen.

Publisert av: