Nye tog gir ny giv i Trøndelag

Nye bimodale tog med betegnelsen Type 76 skal erstatte de gamle togsettene fra 1984. Det gir en ny giv for jernbanen i Trøndelag og legger til rette for et bedre togtilbud.

De nye togene fra sveitsiske Stadler Rail, kan kjøre på både diesel og strøm, og er tilpasset infrastrukturen på «Trønderbanen» hvor 29 prosent av strekningen Støren – Steinkjer er elektrifisert. Det gir mer effektiv og miljøvennlig drift i forhold til dagens 40 år gamle dieseltog.

Togsettene består av fem passasjervogner med plass til 241 passasjerer, en økning fra dagens togsett med plass til 136 passasjerer. En motor/drivenhet vil veksle mellom strøm og diesel. I tillegg er det en batteribank ombord som gjør det mulig med en «boost» for raskere akselerasjon, og enklere forflytninger ved for eksempel inn- og utkjøring av verksteder. Togsettene bidrar til å redusere CO2-utslipp per passasjer med opptil 30 prosent og er basert på FLIRT-serien som i dag går i intercitytrafikken på Østlandet.

Testkjøring innfasing 

– Testkjøringen har startet og vil pågå fram mot sommeren da de første togsettene blir satt inn i produksjon. Mellom juli og utgangen av oktober neste år vil alle 14 togsettene bli levert og satt i drift, forteller Terje Myrland i Bane NOR.

SJ, Norske tog og Stadler har laget detaljerte planer for utprøving av og opplæring på de nye togene. De skal testes under tøffe vinterforhold på både Bergensbanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen, og mellom 130 og 140 lokførere skal få opplæring i togtypen.

Flere avganger?

Innfasingen av Type 76 vil gjennomføres med dagens rutemodell, men Jernbanedirektoratet har bestilt en utredning for høyere frekvens. Dagens produksjon på Trønderbanen er med åtte togsett. Dersom frekvensen skal økes til avgang hver halvtime, kreves det tolv togsett i produksjon, fire flere enn i dagens tilbud.

Et bedre og mer attraktivt togtilbud

– De nye togene som innfases i Trøndelag vil, sammen med modernisering av jernbaneinfrastrukturen, gi et bedre togtilbud. For Bane NOR betyr det at vi må forlenge plattformer på flere stasjoner, fornyelse Vikhammer stasjon og gjenåpning Ranheim stasjon, forteller Myrland.

Hele 22 plattformer vil få store eller mindre ansiktsløftinger frem til april 2021. Støren utvikles til et viktig jernbaneknutepunkt med etablering av et nytt og moderne verksted, og en utvidelse til ni hensettingsspor. – Totalt sett vil togtilbudet i regionen bli på et helt annet nivå når vi er ferdig med disse investeringene. Med nye moderne tog, flere avganger og flere sitteplasser, vil Trønderbanen fremstå som attraktivt transporttilbud. Dette blir også en viktig bidragsyter for at vi skal nå klimamålene gjennom økt kollektivtransport, avslutter Terje Myrland.

Publisert av: