Ny Network Statement er sendt på høring

I år er Network Statement tilpasset Rail Net Europe sin nye mal, som alle internasjonale infrastrukturforvaltere har utarbeidet i fellesskap.

Det innebærer endringer i nettveiledningens struktur og at den er utvidet med følgende innhold:

  • Ett nytt kapittel 7 som omhandler serviceanlegg i sin helhet og som gir informasjon om tilgangsvilkår, tjenester og priser i samtlige serviceanlegg.
  • Kapittel 6 om Drift og trafikkstyring er nytt.
  • Kapittel 5 omhandler nå både tjenester og priser.
  • Kapittel 4 Kapasitetsfordeling er omarbeidet og det er inntatt et nytt tema i  nye kapittel 4.9 Fornyelse av den internasjonale kapasitetsfordelingsprosessen (TTR).

I tillegg til hoveddokumentet inngår også følgende nye rapporter i høringen av Network Statement 2022:

  • Rapport om prising av stasjoner
  • Rapport om prising av hensetting for persontog

Rapportene gjelder forslag til reviderte ordninger for prising av tjenestene stasjoner og hensetting.

Høringsdokumenter kan lastes ned fra høringssiden for Network Statement 2022.

Ny Network Statement 2022 offentliggjøres 12.12.2020.

Publisert av: