Assistansetilbud på flere stasjoner

Ved behov for hjelp på stasjonen, kan dette bestilles hos Bane NOR. Tjenesten er gratis og finnes i dag på 11 store stasjoner – snart blir det 13.

Assistansetjenesten er gratis, og den kan også benyttes av personer med midlertidig redusert mobilitet. (Foto: Bane NOR)

På avtalte steder blir kundene møtt og fulgt gjennom stasjonen, til billettautomatene hvor de kan kjøpe eller ta ut forhåndsbestilte billetter, og videre til plattformen toget går fra. På plattformene overtar togpersonalet og sørger for at den som trenger hjelp kommer ombord i toget.

De som har bestilt assistanse ved ankomst, blir møtt når de går av toget og hjulpet gjennom og ut av stasjonen.

Bestilles hos Bane NOR

Merk at assistanse bare kan bestilles hos Bane NORs kundesenter. Her finner du mer informasjon om bestilling. 

– Nå har det blitt enda enklere å bestille ved å bruke vårt nye, elektroniske skjema. Det kan også benyttes e-post eller telefon i Kundesenterets åpningstid, sier avdelingsleder Kamal Kamboj ved Bane NORs kundesenter. 

– Dersom assistanse bestilles minst 24 timer i forveien, vil vi stort sett alltid kunne tilby hjelp på ønsket tidspunkt. Så lenge bestillingen mottas i Kundesenterets åpningstid, vil vi bestrebe oss på å skaffe assistanse også på kortere varsel enn 24 timer, men da kan det noen ganger by på problemer, sier Kamboj.

Senker terskelen

Ordningen med assistansetjeneste er etablert i samarbeid med de funksjonshemmedes organisasjoner. Hensikten er å senke terskelen slik at flest mulig skal ha muligheten til å reise med tog.

– Litt over halvparten av de som bruker tjenesten er synshemmede. Vi opplever også at det er stadig flere eldre reisende som ønsker seg en god arm å holde i på stasjonen, sier Kamboj.

Bane NOR tilbyr i dag assistansetjeneste på følgende 11 stasjoner: Oslo S, Lillestrøm, Oslo lufthavn Gardermoen, Lillehammer, Trondheim S, Bergen, Ski, Sandvika, Asker, Drammen og Tønsberg.  Sistnevnte ble med i ordningen i mai, og løpet av året utvides den til også å omfatte Hamar og Nationaltheatret stasjon i Oslo.

Publisert av: