Togvarmeposter

Bane NOR leier ut togvarmeposter mot en årlig leiesum (nettleie).

Det forutsettes inngått skriftlig avtale. Ved tilknytning forutsettes leieavtalen akseptert. Tilknytning bestilles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen beskrevet i Network Statement artikkel 4.2.1.1.2. Fremleie av tildelte togvarmeposter (uttak) tillates ikke. Dersom to eller flere togselskap deler samme togvarmepost (uttak), betaler hvert togselskap full årlig leiesum for uttaket.

Leietaker må inngå separat avtale vedrørende uttak, avregning og fakturering av elektrisk kraft [kWh].

Etablering av nye eller total fornyelse av eksisterende togvarmeposter (uttak) forutsetter at togselskapet inngår en bindende leieavtale for en periode på minimum 3 år . Leien vil da bli forhåndsfakturert ved første fakturautsendelse.

Se gjeldende Network Statement under vedlegg 3.6.3.2 Driftsbanegård og hensetting for å finne oppdatert oversikt over togvarmeposter.

Årlig leiepris:
• 1000V – NOK 11 000
• 230V – NOK 7 700
• 230V – NOK 1 1000
• 400v – NOK 16 500