Prognose energikostnader

Prognoser for energikostnader til togfremføring finnes i dokumentene som kan lastes ned. Prognosen for inneværende år oppdateres to ganger i måneden, mens prognosen for de neste 5 årene oppdateres en gang i måneden. Prognosene er gjennomsnittsverdier og det vil kunne være avvik mellom disse og faktisk energipris på de månedlig avregningsfakturaene for de enkelte togselskapene.

Kostnadselementene nettleie eksternt nett, administrasjonskostnad for krafthandel, administrasjonskostnader for nett, omforming- og overføringstap faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffer. Bane NORs kostnader og inntekter skal avstemmes minimum en gang per år. Eventuelle mer- eller mindreinntekter vil medføre endringer i tariffene. Endringer i tariffer skal ikke ha tilbakevirkende kraft for ferdig avregnet periode. 

Dokumentet «Historiske energikostnader til togfremføring» gir en oversikt over de gjennomsnittlige energikostnadene for årene fra 2012 og fremover.