Energimåling

Detaljer rundt bestilling og installasjon av energimålere finnes i dokumentet "Requirements and information for ordering and installing Energy Measurement Units onboard trains".

Før en energimåler kan installeres må leverandøren ha informasjon om traksjonsenhetens karakteristikk. Under finnes to skjemaer, et for traksjonsenheter som skal kjøre på 15kV system og et for de som skal kjøre på 25kV system. Relevant skjema må fylles ut og sendes til Bane NOR på emu@banenor.no før bestilling av energimåler.

 Installasjonsskjema ligger her med tittel "Installation and commissioning report". Denne skal fylles ut under installasjon av en energimåler på en traksjonsenhet og sendes til emu@banenor.no før måleren kan tas i bruk.

Teknisk spesifikasjon på energimåler kan tilsendes på forespørsel til emu@banenor.no.