Kontaktinformasjon

Bane NOR sitt operasjonssenter for GSM-R er lokalisert på Marienborg i Trondheim. Ved generelle spørsmål, bestillinger eller feil på GSM-R kontaktes OPM brukerstøtte. Brukerstøtte er bemannet døgnkontinuerlig

OPM brukerstøtte

Telefon: 73 41 01 10
E-post: opm.brukerstotte@banenor.no

Postadresse:

Bane NOR
Operasjonssenter Marienborg,
Postboks 6166, Torgarden,
7435 Trondheim

Besøksadresse:

Osloveien 105, Marienborg
Trondheim

Publisert av: