Togradio GSM-R terminaler

Godkjente GSM-R terminaler

GSM-R terminaler som skal benyttes i det norske GSM-R nettet må ha en europeisk godkjenning, EC Declaration of Conformity, CE merking samt oppfylle kravene til GSM-R utstyr i henhold til EIRENE og ETSI spesifikasjonene.

Det må kun benyttes godkjente GSM-R terminaler, og det er bruker sitt ansvar å påse at utstyret som benyttes til enhver tid er godkjent.

Bane NOR anbefaler derfor at brukerne kontakter sine leverandører for oppdatert informasjon vedrørende godkjenning. 

Hvordan skaffe GSM-R utstyr

Bane NOR forhandler ikke lenger GSM-R utstyr til eksterne firma. Under finner du link til leverandører/forhandlere av GSM-R terminaler. Oversikten er ikke komplett, og leverandører og forhandlere som ønsker link til sine hjemmesider bes ta kontakt med OPM brukerstøtte.

Publisert av: