Brukerstøtte Togradio GSM-R

Bane NOR sitt operasjonssenter for GSM-R tilbyr døgnkontinuerlig brukerstøtte 365 dager i året til brukere av GSM-R. Supportavtaler varierer noe for interne og eksterne brukere.

Bane NOR sine interne brukere

OPM brukerstøtte fungerer som 1.linje support for denne kategorien brukere. Interne brukere retter alle henvendelser direkte til OPM brukerstøtte.

Brukere fra eksterne trafikkutøvere

For brukere fra eksterne trafikkutøvere vil OPM brukerstøtte fungere som 2.linje support. Brukerne skal derfor i første omgang henvende seg til sine respektive driftsoperative sentre. Disse vil selv håndtere henvendelsen eller eventuelt rute den videre til OPM brukerstøtte hvis nødvendig.

OPM brukerstøtte håndterer følgende:

Generelle spørsmål og henvendelser rundt GSM-R
Feilmeldinger
Bestillinger
Varsling av planlagte og uforutsette driftsavvik

Kontakt OPM Brukerstøtte

Telefon: 73 41 01 10

E-post: opm.brukerstotte@banenor.no

Publisert av: