Togradio GSM-R mobiltjenester

"GSM-R", eller "GSM for Rail", er en felles europeisk standard for mobilkommunikasjon på jernbanen. Den er basert på allmenne GSM funksjoner, samt funksjonalitet tilpasset jernbanen.

Allmenne funksjoner

Dette er vanlig tale/data tjenester kjent fra tradisjonelle GSM nett, og de danner basis for andre spesialiserte tjenester.

Jernbanefunksjoner

Dette er GSM tjenester tilpasset spesielle krav til det norske GSM-R nettet eller tjenester med egenskaper utviklet spesielt for jernbanedrift. Herunder ligger også tjenester som støtter sikker og effektiv kommunikasjon mellom togleder og trafikkerende tog.

Overordnede jernbanefunksjoner:

  • Nødkommunikasjon jernbane
  • Prioritetsnivåer på samtaler
  • Funksjonelle numre
  • Stedsbasert adressering
  • Gruppesamtale
  • Kringkasting
  • Togledertjenester
  • Samtaleregistrering
  • Samtalebekreftelse
  • SMS predefinerte meldinger
Publisert av: