Ekstratjenester

Dersom Bane NOR yter noen av ekstratjenestene som er beskrevet i jernbaneforskriften § 4-5, skal Bane NOR yte disse til jernbaneforetak dersom jernbaneforetak søker om dette. For å få ekstratjenester som ytes av andre enn Bane NOR, må jernbaneforetak henvende seg til den som yter tjenesten.

Publisert av: