Den minste pakken med tjenester

Jernbaneforetak får tilgang til den minste pakken med tjenester ved å inngå AST med Bane NOR.