Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

Jernbaneforetak har etter søknad rett til tilgang til serviceanlegg som Bane NOR driver, og tjenester som ytes i disse, som beskrevet i jernbaneforskriften § 4-2. For tilgang til og tjenester i serviceanlegg som drives av andre enn Bane NOR, må Jernbaneforetak henvende seg til innehaveren av serviceanlegget. Tilgang til spor som Bane NOR forvalter frem til andres serviceanlegg er en del av den minste pakken med tjenester, jf. kapittel 5.2.