Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

Jf. jernbaneforskriften § 4-2 skal den som driver serviceanlegg gi tilgang, herunder sportilgang, til alle jernbaneforetak på ikke-diskriminerende vilkår, til anleggene og tjenestene som ytes i disse.

Jernbaneforetak har etter søknad rett til tilgang til serviceanlegg som Bane NOR driver, og tjenester som ytes i disse, som beskrevet i jernbaneforskriften § 4-2.

For tilgang til og tjenester i serviceanlegg som ikke drives av Bane NOR, må jernbaneforetak henvende seg til den som driver serviceanlegget.

Les om tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse i Network Statement 2022 kapittel 7

Publisert av: