Kompensasjonsordning

Informasjon om kompensasjonsordning for godsselskapene med AST avtale.