Sokna

Sokna tømmerterminal er en privat terminal som håndterer tømmer, flis og vognlast for Moelven Treindustri AS.

Kontaktperson

Atle Nilsen

Moelven Treindustri AS

Telefon: 915 46 626

Adresse og kontakter

Adresse

Veibeskrivelse

Fra Rv7 Soknedalsveien, følg skilter til Moelven Soknabruket.

Leverandør av terminaltjenester
Sporplan
Sportabell

Lastespor

Lengde

Lastegate dekke

Spor-eier

Areal-eier

G-Bnr

1 (Tømmer)

515m (hvoarv 200m til lastegate)

Asfalt

Privat

Moelven Treindustri AS

0605-139/13, 0605-139/76

2 (Vognlast)

260m

Lasterampe, asfalt

3 (Flis)

510m

Asfalt