Simonstad/Nelaug

Simonstad tømmerterminal ligger i enden av Arendalsbanen nord for Nelaug (forhenværende Treungenbanen). Banen er underlagt Nelaug skifteområde. Simonstad er ikke i drift som tømmerterminal og banen er ikke farbar i dag.

Kontaktperson

Siv Merethe Myrvold

Bane NOR

Telefon: 484 42 003

Mail: siv.merethe.myrvold@banenor.no

Adresse og kontakter

Adresse

Simonstad

4868 Selåsvatn

Veibeskrivelse

Terminalen ligger langs Fv415 mellom Åmli og Tvedestrand, ved avkjøring i retning Bergene Holm Nidarå.

Leverandør av terminaltjenester
Sporplan
Sportabell

Lastespor

Lengde

Lastegate dekke

Spor-eier

Areal-eier

G-Bnr

1

330m (hvorav de siste 100m benyttes til hensatt materiell)

Gress

Bane NOR

Bane NOR

0929-44/17