Otta

Otta tømmerterminal ligger ved Otta stasjon på Dovrebanen. Terminalen er ikke i drift.

Kontaktperson

Ole Christian Smidesang

Otta sag og høvleri

Telefon: 950 30 505

Adresse og kontakter

Adresse

Veibeskrivelse

Leverandør av terminaltjenester
Sporplan