Norsenga

Norsenga tømmerterminal ligger på Kongsvinger stasjon, med forgrening til Kongsvingerbanen og Solørbanen

Kontaktperson

Siv Merethe Myrvold

Bane NOR

Telefon: 484 42 003

Mail: siv.merethe.myrvold@banenor.no

Adresse og kontakter

Adresse

Østre Solørveg

2211 Kongsvinger

Veibeskrivelse

Terminalen har avkjørsel fra Rv2/E16 nord-øst for Kongsvinger. Terminalen ligger mellom veien og Glomma.

Leverandør av terminaltjenester
Opplaster
Stian Brøderud
stian@broderud.no
416 84322
Opplaster
Svein Erik Bakken
91617205
Sporplan
Sportabell

Lastespor

Lengde

Lastegate dekke

Spor-eier

Areal-eier

G-Bnr

18

300m

Asfalt

Bane NOR

Bane NOR

0402-72/209

20

180m

21

330m

22

330m