Hauerseter

Hauerseter ligger på Hovedbanen ved Gardermoen. Terminalen er ikke i drift.

Kontaktperson

Christian Sletengen

Bane NOR

Telefon: 906 16 747

Adresse og kontakter

Adresse

Hauerseterveien 255

2050 Nordkisa

Veibeskrivelse

Tømmeropplastingen lå i grustaket bak området til Södra Timber AS. Fra E6, ta avkjøring 52 mot Nordkisa. Følg skilter til Fv179 retning Nordkisa. Etter ca. 200m, ta av til industriområdet.

Leverandør av terminaltjenester
Sporplan
Sportabell

Lastespor

Lengde

Lastegate dekke

Spor-eier

Areal-eier

G-Bnr

Tømmerspor*

800m

Grus

Privat

Statskog

0235-202/5

 

*)Sporet er ikke farbart for tog per oktober 2016.