Follum

Follum er en privat tømmerterminal for Follum fabrikker. Terminalen ligger på linjen til Hen, nord For Hønefoss.

Kontaktperson

Sjur Renneflot

Follum fabrikker AS (Viken Skog)

Telefon: 419 25 029

Adresse og kontakter

Adresse

Follumveien 100

3515 Hønefoss

Veibeskrivelse

Leverandør av terminaltjenester
Sporplan
Sportabell

Lastespor

Lengde

Lastegate dekke

Spor-eier

Areal-eier

G-Bnr

2*

Ukjent

Asfalt

Privat

Follum Eiendom AS (Viken skog)

0605-50/2

 

3

425m

*) Spor 2 strekker seg forbi tømmerterminalene til lagrene syd for terminalen. Sporets lengde er derfor større enn lengden av lastegaten til sporet.

 

Follum terminal ligger på "Hens-linja", som omfattes av skifteområdet Hønefoss.