Bergen Godsterminal Nygårdstangen

Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.

Adresse og kontakter

Adresse

Lungegårdskaien 26
5015 Bergen

Veibeskrivelse

Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS
916 66 408
Green Cargo Terminaltjenester AS
909 30 122
Axess Logistics ved AS Biltransport
957 56 810 / 995 30 674
ATS
913 67 115
Bane NOR
Gunnar Heid
Regional Leder Terminaler
400 13 999
Avganger og ankomster
Sporplan
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
9 Lastespor 560 Bane NOR    
9 B Lastespor 560 Bane NOR 440  
37 Lastespor 605 Bane NOR 520  
38  Lastespor 595 Bane NOR 520   
41 Lastespor 370 Bane NOR 300  
47 Lastespor 340 Bane NOR 320   
48 Lastespor 430 Bane NOR 320   
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere
  • Bilvogner
Terminaltjenester

RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Axess Logistics ved AS Biltransport.

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Bergen godsterminal Nygårdstangen har åpnet for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.