Åndalsnes Godsterminal

Åndalsnes godsterminal er en kombiterminal som ligger ved Raumabanens endestasjon. Åndalsnes godsterminal har gode veiforbindelser til Ålesund, Molde og Kristiansund.

Adresse og kontakter

Adresse

Troaveien 9
6300 Åndalsnes

Veibeskrivelse

E136 ligger like ved terminalen og nær Raumabrua. På vei vestover retning Ålesund må man ta av E136 til fylkesvei 64/ Isfjordveien rett før brua for å komme til terminalen.

Leverandør av terminaltjenester
Bane NOR
Ove Andre Algrøy
Regional Leder Terminaler
906 05 318
Sporplan
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor   Bane NOR    
2B Hensettingsspor 670 Bane NOR   Krysningsspor
3B Lastespor 570 Bane NOR 450  
4B Lastespor 540 Bane NOR 450  
5B Ikke i bruk 430 Bane NOR    
6B Ikke i bruk 95 Bane NOR    
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainer
  • Multi-purpose bilvogner
Terminaltjenester

Bane NOR

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Åndalsnes godsterminal skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene