Oslo Godsterminal Alnabru

Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo, og er er en stor terminal også i europeisk målestokk.

Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter. Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen.

Alnabru har tidligere fungert som en sentralskiftestasjon for vognlast, og er bygd opp med hensyn på denne typen drift. Vognlast er mer sporkrevende enn containertransport, og Alnabru har dermed mange spor, men få lastegater. Det foreligger ombyggingsplaner som vil omgjøre enkelte hensettingsområder til containerterminal.

Adresse og kontakter

Adresse

Alfaset 3, Industrivei 27
0668 Oslo

Veibeskrivelse

Følg E6 ut av Oslo mot nord. Følg Alfasetveien fra E6. Avkjøringen til terminalen er godt skiltet.

Terminalen er lokalisert midt i Alnabru nærings- og industriområde sentralt i Oslo.

Leverandør av terminaltjenester
CargoNet AS
992 93 942
Green Cargo Terminaltjenester AS
916 53 460
OnRail AS
22 53 54 00
Bane NOR SF
Vidar Flydal
Regional Leder Terminaler
922 42 752
Sporplan
Figur 1: Sporplan del 1: Skifteområdet og utkjør sør
Figur 2: Sporplan del 2: Ankomstspor, lastespor og utkjør nord.
Sportabell
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
C1 Lastespor 450 Bane NOR 410 Siderampe L 250 m/ H1,25 m
C2 Lastespor 450 Bane NOR 410  
C5A Lastespor 450 Bane NOR 450  
C5B Lastespor 450 Bane NOR 450  
C8 Lastespor 600 Bane NOR 600  
C13 Lastespor 600 Bane NOR 600  
C14 Lastespor 360 Bane NOR 360  
C16 Lastespor 395 Bane NOR 370  
C21 Lastespor 400 Bane NOR 370  
C23 Lastespor 530 Bane NOR 510  
C31 Lastespor 645 Bane NOR 560  
C32 Lastespor 700 Bane NOR 665  
C42 Lastespor 620 Bane NOR 570  
C43 Lastespor 620 Bane NOR 570  
C44 Lastespor 620 Bane NOR 570  
C45 Lastespor 620 Bane NOR 570  
Lastbærere

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semi-hengere
 • Termocontainere
 • Multi-purpose bilvogner
 • Vognlast (kun skifting, ikke omlasting)
Terminaltjenester

CargoNet AS og Green Cargo Terminaltjenester AS

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har kran, gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

For øvrige tjenester og priser kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Bli leverandør av terminaltjenester

Oslo godsterminal Alnabru har åpnet for konkurranse om terminaltjenester.

Kapasiteten på terminalen fordeles mellom terminaloperatører med godkjent tilgangsavtale til terminalen. Fordeling av kapasitet administreres av Bane NOR i samarbeid med terminaloperatørene.